Een leefbaarder, vernieuwend Temse

18 December 2017

Een leefbaarder, vernieuwend Temse

Snuif de frisse lucht op, kuier door gezellige straten en kom tot rust in verkwikkend groen. Wie wil er nu niet in zo'n buurt wonen? Wij kiezen voor een gemeente op mensenmaat waar het aangenaam wonen, werken en wandelen is.

  • Veilige straten zijn een basisrecht. Elke inwoner, van jong tot oud, moet zich met een gerust hart kunnen verplaatsen. Voetgangers en fietsers zijn voor ons het uitgangspunt.
  • Van natuur in je buurt word je gezonder en creatiever. We zorgen ervoor dat je meer groen kan zien, voelen en ruiken. En dat je daarvoor niet te ver hoeft te gaan.
  • Meer groen is bovendien de beste en goedkoopste bescherming tegen luchtvervuiling, klimaatverandering, wateroverlast en hittegolven.
  • We werken een masterplan uit op vlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening.
  • Fietsers en voetgangers krijgen voorrang in een autoluwe kern, waar de lokale economie een heropleving verdient.
  • De landelijke buitengebieden moeten absoluut gevrijwaard blijven van onverantwoorde bouwprojecten.
  • Aangename dorpscentra met groene accenten nodigen uit tot ontmoeten waardoor de sociale samenhang vergroot.
  • Temse centrum wordt een autoluwe zone, met aandacht voor de fietser en voetganger, met groene babbelhoekjes en een uitnodigend ontwerp.
  • Groen Temse wil een onmiddellijke betonstop in alle woonuitbreidingsgebieden en in andere groene gebieden.