bezwaarschrift

BEZWAARSCHRIFT 

 

College van burgemeester en schepenen

AC De Zaat

Frans Boelplein 1

9140 TEMSE

… augustus 2019

 

Bezwaar omgevingsvergunningsaanvraag Vagaetrans bvba in Steendorp

 

Geachte burgemeester en schepenen

 

Ik wil bezwaar indienen tegen het goedgekeurd wijzigingsverzoek voor de omgevingsvergunnningsaanvraag met referentie 2018152420 van Vagaetrans bvba te Steendorp. En dit om de volgende redenen.

Een afvalverwerkend bedrijf pal naast een woonwijk zoals de Warandewijk is niet alleen onverantwoord, het is ook in strijd met het BPA Schausselbroek dat op deze locatie enkel activiteiten toelaat in het kader van de lokale klei-ontginning die sinds 2011 is stopgezet.

Verder brengt de verwerking van puinhoudende gronden immers zeker stofhinder mee en gegeven de overheersende zuidwestelijke wind wordt hierdoor ook de kern van Steendorp (samen met de kleuterschool en de basisschool Sint-Henricus) geïmpacteerd.

Daarnaast zullen de 10 voorziene bedrijfsvoertuigen op het terrein, samen met de breek- en de zeefinstallaties voor geluidsoverlast zorgen. Verder is ook de impact op de luchtkwaliteit van deze voertuigen en installaties niet te onderschatten.

 (VERVANG DEZE TEKST DOOR UW PERSOONLIJKE BEZWAREN)

Ten slotte hoort zulk een grootschalig afvalverwerkend bedrijf niet thuis tussen vier kwetsbare natuurgebieden: het Gelaagpark, de Roomkouter, het Kijkverdriet en de Schausselbroekpolder. Een herbestemming van de steenbakkerijsite waar alle Steendorpenaars beter van worden, wordt dan ook bijzonder dringend.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat u deze omgevingsvergunningsaanvraag negatief zal adviseren.

Vriendelijke groet

 

 

 

 

 

 

(VERVANG DEZE TEKST DOOR UW NAAM EN ADRES)