Sam Beckers

Sam Beckers

Sam Beckers

Sam (23) is sociaal werker en socioloog in spé. Hij is gebeten door politiek en vindt dat Temse heel wat potentieel heeft om een gemeente naar ieders hart te worden. Hij is opgegroeid in Temse en ziet vooral een gebrek aan inspraak van de burger zelf. De kiezers overtuigen doe je niet om de 6 jaar maar doe je elk moment van de dag.

Naar je burgers luisteren en met hen in discussie gaan is wat mij betreft de enige juiste manier om een gemeente te besturen.

“De Temsenaar verdient een gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte krijgt om zichzelf en de andere  beter te leren kennen. Laat onze gemeente een plek zijn waar we niet alleen wonen, maar ook samenleven.”

Sam Beckers

Plaats 15

Sam (23) is sociaal werker en socioloog in spé. Hij is gebeten door politiek en vindt dat Temse heel wat potentieel heeft om een gemeente naar ieders hart te worden. Hij is opgegroeid in Temse en ziet vooral een gebrek aan inspraak van de burger zelf. De kiezers overtuigen doe je niet om de 6 jaar maar doe je elk moment van de dag.

Naar je burgers luisteren en met hen in discussie gaan is wat mij betreft de enige juiste manier om een gemeente te besturen.

“De Temsenaar verdient een gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte krijgt om zichzelf en de andere  beter te leren kennen. Laat onze gemeente een plek zijn waar we niet alleen wonen, maar ook samenleven.”