Geld voorzien voor behoud van open ruimte gaat in Temse NIET gebruikt worden voor behoud van open ruimte.

09 December 2019

Geld voorzien voor behoud van open ruimte gaat in Temse NIET gebruikt worden voor behoud van open ruimte. Dat is wat schepen van financiën Van Der Gucht (NVA) zonder blikken of blozen in de gemeenteraad antwoordde op onderstaande tussenkomst van Vincent De Maeyer (Groen) Het geld beschouwt de schepen als extra middelen voor de uitvoering van het lokaal beleid. Vincent: "Betonwoede en open-ruimte budgetVolgens het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, komt in Vlaanderen onze open ruimte steeds meer onder druk te staan door een aanhoudende betonwoede. Ook Temse is hier geen uitzondering op en een aantal maatregelen dringen zich op.Bijzonder is langs de ene kant de erkenning van de problematiek én tegelijkertijd het stopzetten van de betonstop. Gelukkig zien we echter een andere maatregel, niet zo ingrijpend maar desalniettemin een maatregel, om gebieden om te zetten en open ruimte te vrijwaren of bij te maken. Tegen 2030 moet er 10.000 hectare bos bijkomen. Daarenboven moet er 20.000 bijkomende hectare natuur onder effectief natuurbeheer komen.Bedragen die hiervoor voorzien worden vanuit Vlaanderen voor Temse:2020: € 82 813,622021: € 171 424,202022: € 266 136,072023: € 367 267,772024: € 475 152,682025: € 491 783,02 Onze concrete vraag hieromtrent: Heeft dit bestuur al plannen om open ruimte te gaan bijmaken, vrijwaren?Enkele concrete voorbeelden: de woonuitbreidingsgebieden ( bijvoorbeeld Smesstraat, Hollebeek,…) Steenbakkerijsite Steendorp, Roomacker, Durmetuin, landbouwgrond omzetten naar bos,..."