Bouwmeesterscan zonder raadpleging van burgerinitiatieven

26 November 2019

Bouwmeesterscan zonder raadpleging van burgerinitiatieven

Schepen Wim Van Rossen deelde in de gemeenteraad van oktober mee dat de 1e fase van de Bouwmeesterscan wordt opgestart. Dit is een scan waarbij een team van de Vlaamse Bouwmeester zich buigt over de ruimtelijke ordening in Groot-Temse. Er was keuze tussen de Small, Medium of Large. Temse koos voor Medium = € 40.000. De doorlichting duurt ongeveer 6 maanden. Het resultaat wordt tegen de zomer verwacht. Het zal een rapport zijn waarbij suggesties voor heel Groot- Temse gedaan worden. De probleemdossiers maken daarvan deel uit. De aanbevelingen in het rapport zijn niet bindend. Het is een werkinstrument waar over kan gediscussieerd worden. Groen fractieleider Vincent de Maeyer vroeg wie er naast de ruimtelijke ambtenaar Inge Temmerman nog in de Projectgroep zal zitten.De schepen antwoordde dat dat technici zijn. Groen raadslid Raf Catthoor stelde vast dat in de stuurgroep die de werking ook controleert geen Burgerinitiatieven vertegenwoordigd zijn. De schepen repliceerde dat dit op andere plaatsen ook niet gedaan wordt, dat Burgerinitiatieven verschillende standpunten hebben en dat dat niet werkbaar is. Vòòr de verkiezingen hadden de huidige meerderheidspartijen de mond vol van burgerparticipatie en ook in de beleidsverklaring werd dit opgenomen... Wat blijft hiervan over? MINA raad, GECORO en Gemeenteraad zullen wel betrokken worden.